حفظ حریم خصوصی و سیاست های آکو

Images
Images
Images
Images

حفظ حریم خصوصی و سیاست های آکو

حفظ حریم خصوصی و سیاست های آکو

حفظ حريم شخصی
مجموعه آکو حريم شخصي و اطلاعات محرمانه شما را به جديت حفظ مي كند. در اينجا با جزييات اين مساله آشنا مي شويم.
سياست محرمانه چه چيزهايي را شامل مي شود:
اين سياست مي گويد كه با اطلاعات شخصي كه مجموعه آکو دريافت مي كند، چگونه رفتار كند. اين اطلاعات مي تواند شامل سابقه استفاده از سرويس ها و خدمات مجموعه آکو در گذشته نيز باشد. اطلاعات شخصي آن اطلاعاتي است كه شما را به طور شخصي معرفي مي كند. مانند نام، آدرس، آدرس پست الكترونيكي با شماره تلفن و نظاير اينها که به طور عمومي در دسترس ديگران نيست. اين سياست بر رفتار ساير شركت هايي كه به مجموعه آکو تعلق ندارند يا در اختيار او نيستند و يا افرادي كه در استخدام مجموعه آکو نبوده و توسط او مديريت نمي شوند،

حاكم نمي باشد.

جمع آوري و استفاده اطلاعات
مجموعه آکو اطلاعات شما را در موارد ذيل جمع آوري مي كند:
* وقتي در پورتال مشتریان مجموعه آکو ثبت نام مي كنيد.
* وقتي از سرويس ها و محصولات فروشگاههاي متصل به مجموعه آکو استفاده مي كنيد.
* وقتي صفحات مجموعه آکو يا شركاي او را مشاهده مي كنيد.
مجموعه آکو ممكن است اطلاعات شما را با اطلاعاتي كه از شركاي تجاري خودش يا ساير شركت ها راجع به شما به دست آورده است، مخلوط كند. وقتي شما در مجموعه آکو ثبت نام مي كنيد، اطلاعاتي چون نام و آدرس پست الكترونيكي، جنسيت و كدپستي شما را سوال مي كنيم. همچنين براي برخي سرويس ها و محصولات مالي نيز ممكن است آدرس، شماره شناسايي و اطلاعاتي راجع به دارايي هاي شما را هم بپرسيم.
وقتي شما در مجموعه آکو ثبت نام كرده و به سرويس هاي ما وارد شويد. شما براي ما ناشناخته نيستند. مجموعه آکو اطلاعاتي راجع به تراكنش هاي شما با ما و يا برخي از شركاي تجاري ما، ثبت و جمع آوري مي كند كه معمولاً شامل اطلاعاتي راجع به استفاده شما از محصولات خدماتي مالي است كه به شما ارايه شده است.
مجموعه آکو به طور اتوماتيك اطلاعات را از مرورگر شما دريافت و روي سرورهاي ما ضبط مي كند. اين اطلاعات شامل آدرس مجموعه آکو و صفحاتي كه شما تقاضاي ديدن آنها را داشته ايد، مي باشد.

IP و اطلاعات Cookie
مجموعه آکو اين اطلاعات را براي منظورهاي زير به كار مي گيرد:
* براي اين كه سبد خريد شما را تنظيم کند.
* براي اين كه سرويس هاي ما را بهبود بخشد.
* براي اين كه تحقيقات خود را كامل كند.
* براي اين كه گزارش هاي مختلف را تهيه نمايد.

کودکان و نوجوانان
وقتي كودكي زير 13 سال سعي كند در پورتال مشتریان مجموعه آکو ثبت نام كند، ما مي خواهيم كه ولي يا قيمي داشته باشد كه يك اشتراک براي وي خريداري کند تا بتواند اجازه هاي والديني داشته باشد.
مجموعه آکو بدون اجازه والدين با كودكان زير 13 سال تماس برقرار نخواهد كرد، مگر در مواردي خاص يا به منظور بازاريابي.
اشتراك وافشاي اطلاعات
مجموعه آکو اطلاعات شخصي شما را به ديگر اشخاص يا كمپاني هاي غير معتبر نمي دهد، نمي فروشد و به اشتراك نميگذارد، مگر اين كه به منظور تامين خدمات يا محصولاتي باشد كه شما تقاضا كرده ايد، كه آن هم بر اساس اجازه شما و تحت شرايط ذيل است: اطلاعات شما را به شركاي مطمئن كه با مجموعه آکو يا براي مجموعه آکو كار مي كنند، تحت توافقات محرمانه اي واگذار مي كنيم. اين كمپاني ها ممكن است اطلاعات شما را براي سرويس دهي به شما استفاده كنند. ولي به هر حال اين كمپاني ها حق استفاده مستقل از اطلاعات را ندارند. ما به احضاريه ها، رأي دادگاه ها يا امور قانوني پاسخ مي دهيم و نيز براي احقاق قانوني خودمان يا دفاع از ادعاهاي حقوقي اقدام مي نماييم. ما معتقديم كه لازم است اطلاعات به اشتراك گذاشته شوند، تا بتوان در مقابل فعاليت هاي غير قانوني، كلاهبرداريها، موقعيت هاي بالقوه، تهديدهاي جانبي افراد، نقض شرايط مجموعه آکو و يا هر مورد پيش بيني شده توسط قانون اقدامات بازجويي، پيشگيري و عملي را انجام داد. در صورتي كه مجموعه آکو به شركت ديگري واگذار شود يا در آن ادغام شود، ما اطلاعات شما را به آن شركت منتقل خواهيم كرد. البته در اين حالت مجموعه آکو قبلاً به شما اعلام مي كند.

cookies كوكي ها
مجموعه آکو مي تواند كوكي هاي خودش را روي كامپيوتر شما تنظيم و به آن دسترسي داشته باشد.صاحبان تبليغات يا كمپاني هاي ديگر اجازه دسترسي به كوكي هاي مجموعه آکو را ندارند.


طوفان فکری با تیم مشاوران آکو

درخواست مشاوره
مشاوره با آکو