شگرد شرکت زیرساخت برای پوشاندن اختلال در اینترنت کشور

Images
Images
Images
Images

شگرد شرکت زیرساخت برای پوشاندن اختلال در اینترنت کشور

  • وِیژه
  • 2,597 بازدید

 به نحوی عمل می‌شود که تنها چند شرکت دچار کندی می‌شوند و کندی همه‌گیر نیست که به گردن تامین کننده اصلی اینترنت کشور باشد.با یک بام و دو هوای اختلال یک ماهه اینترنت کشور که در عین کندی اینترنت برخی شرکت‌ها، برخی دیگر اینترنت بی‌نقصی از زیرساخت دریافت می‌کنند گویای این است که انگار زیرساخت کندی اینترنت را بین شرکت‌ها نوبتی کرده است.  کندی سرعت یک ماهه اینترنت برخی مواقع به قطعی کامل در برخی سرویس‌دهنده‌ها و کندی عمومی سرعت منجر شد. 

داستان کندی سرعت اینترنت به روزهای گذشته ختم نمی‌شود بلکه بیش از یک ماه است که نبض اینترنت کشور کند می‌زند. 

این روزها این اختلال گسترده اینترنت در حالی اتفاق افتاده که مهدی خدایی مدیر کل روابط عمومی شرکت‌ ارتباطات زیرساخت اطمینان داد که هم‌اکنون هیچ اختلالی در شبکه زیرساخت نیست. 
با این صحبت خدایی باز هم توپ به زمین شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت می‌افتد. 

در یک ماهه اخیر کندی سرعت اینترنت آخرین باری که خدایی کندی سرعت را تایید کرد ۱۸ دی‌ماه بود. 
در آن زمان در حالی که از مخابراتی‌ها خبر می‌رسید از یک هفته‌ای است که اینترنت برخی استان‌ها از سمت زیرساخت با اختلال تامین می‌شود و این اختلال ناشی از قطعی لینک گرجستان است، خدایی به خبرنگار فارس گفت: در هفته گذشته زلزله‌ای در گرجستان رخ داده که به دلیل این زلزله ارتباط اپراتور روس با ایران قطع شد و هنوز نیز این مسیر باز نشده است. 

یک هفته پس از قطعی لینک گرجستان اوایل بهمن ماه باز کندی سرعت اینترنت شدت گرفت.
این بار از مخابراتی‌ها خبر رسید که کندی ناشی از لینک اینترنت روسیه است. 

بررسی جریان کندی اینترنت کشور در یک ماهه اخیر نشان می‌دهد زمانی که چند شرکت با کندی و کمی اینترنت از سمت زیرساخت روبه‌رو بودند، برخی شرکت‌ها اینترنت خوبی دریافت می‌‌کردند و مدتی بعد این روند معکوس ‌شده است و این روند در یک ماهه اخیر تکرار شده است. 

یکی از مصداق‌های این گفته کاهش چشمگیر سرعت اینترنت کاربران مخابرات در یک بازه‌ زمانی است؛ در حالی که در همان زمان کاربران چند شرکت‌ بزرگ PAP اینترنت بدون نقصی را دریافت می‌کردند. 
از این رو برخی معتقدند شرکت ارتباطات زیرساخت در مواقع بروز کندی سرعت اینترنت برای کاهش نمود کندی، با استفاده از شگرد جابجایی کمی اینترنت روی لینک‌های شرکت‌ها، به نحوی عمل می‌کند که کندی همواره برای تمام شرکت‌ها بروز پیدا نکند بلکه مقطعی بین شرکت‌ها تقسیم شود.
از این روست که هر بار تنها چند شرکت دچار کندی می‌شوند و کندی همه‌گیر نیست که به گردن تامین کننده اصلی اینترنت کشور باشد. 

نکته‌ای که به صورت زیرکانه در گفته همیشگی مدیر کل روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت به چشم می‌خورد: " اگر کندی از زیرساخت باشد باید برای همه باشد نه فقط چند شرکت."

بنابراین از یک بام و دو هوای اختلال در اینترنت کشور که در عین کندی اینترنت ورودی برخی شرکت‌ها، برخی دیگر اینترنت بی‌نقصی از زیرساخت دریافت می‌کنند و تکرار این رویه در یک ماه اخیر به نظر می‌رسد شرکت زیرساخت برای کاهش نمود کندی، کندی سرعت اینترنت را به صورت چرخشی روی شرکت‌ها اعمال می‌کند تا کندی بر همه بروز پیدا نکند.

پست های تصادفی

طوفان فکری با تیم مشاوران آکو

درخواست مشاوره
مشاوره با آکو