درخواست مدیریت سرویس

Images
Images
Images
Images

درخواست مدیریت سرویس

درخواست مدیریت سرویس

ارزش سرمایه گذاری در وقت و هزینه هایی که روی کلود انجام دادید رو به بالاترین مقدار خودش برسونید

اگر در نصب و راه اندازی سامانه هایی که می خواهید راه انداری نمایید، دچار مشکل شده اید، متخصصین ما در ابر زس شما را در حداقل زمان یاری خواهند نمود.

ابر زس، شما را در نگهداری سرویس هایتان به صورت 365x7x24 همراهی خواهد کرد. ما می توانیم مدیریت سرویس های زیر را برایتان انجام داده و شما را برای رسیدن به اهدافتان کمک کنیم.

  • Content management system : Joomla, WordPress, Drupal, Plone
  • Collaboration: BigBlueButton, Jira, Confluence, Redmine, Track, Bugzilla
  • Administration: cPanel, DirectAdmin
  • Messaging: iRedMail, RocketChat
  • Database: MariaDB, MySQL, MongoDB, PostgreSQL, Redis, Neo4j
  • Ecommerce: OpenCart, Magento , OsCommerce
  • ELearning: BigBlueButton, Adobe Connect, Moodle
  • Infrastructure: Lamp, mean, .Net framework, Laravel, Django, ELK, Monitoring
 

نمونه هایی از نرم افزار های مدیریت شده 

  

  

  
 
  

  
   
 

طوفان فکری با تیم مشاوران آکو

درخواست مشاوره
مشاوره با آکو