بخش های مختلف طرح کسب و کار و لزوم ایجاد آن

Images
Images
Images
Images

بخش های مختلف طرح کسب و کار و لزوم ایجاد آن

بخش های مختلف طرح کسب و کار و لزوم ایجاد آن

کسب وکار مانند سایر امور زندگی اصولی دارد که باید در یک فرآیند تدریجی آموخته شود. بدین منظور باید فرهنگی در جامعه به وجود آید که افراد علاوه بر داشتن مهارت های اصلی، نگاه کسب وکارانه نیز داشته باشند. یعنی شخص در مواجهه با محصولات اطراف خود، نام محصول، نام شرکت، نام بنیانگذار و مهارت های کسب وکار آن را بداند. در حقیقت آشنایی با نام محصولات و نام شرکت ها برای کسی که بخواهد کسب وکاری را راه اندازی کند لازم است.

 

طرح کسب وکار

طرح کسب وکار- Business Plan - سندی مکتوب است که جزئیات کسب وکار پیشنهادی را مشخص میکند. آماده کردن یک طرح کسب وکار نتیجه نهایی روند طرح ریزی نیست. بلکه تحقق طرح، هدف نهایی است. با این وجود نوشتن طرح یک مرحله میانی مهم است. طرح نشان می دهد که به منظور یک کسب وکار محرز، بررسیهای دقیق در ایجاد کسب وکار انجام شده است و برای راه اندازی آن کارآفرین، وظیفه اش را انجام داده است.
 یک طرح کسب وکار خوب بیانگر موارد زیر است:
 
 • دورنمای راهبردی از شرکت
 • مهمترین ابزار ارتباطی درون شرکتی و برون شرکتی
 • ابزاری برای جمع آوری سرمایه های لازم برای کار
 • ابزاری برای برنامه ریزی، اندازه گیری و بهبود عملکرد
 • مبنایی برای تصمیم گیری صحیح
 • راهی برای ایجاد انگیزه در کارکنان
 
بخش های مختلف طرح کسب و کار و لزوم ایجاد آندلایل اهمیت طرح تجاری

وجود یک طرح کسب وکار رسمی، صرف نظر از اندازه کسب وکار، به همان اندازه که برای راه اندازی مهم است، برای یک کسب وکار برقرار نیز مهم است.
این طرح چهار عمل اصلی زیر را انجام میدهد:
 
 • به مدیر یا کارآفرین کمک میکند که جوانب و پیشرفت پروژه یا کسب وکارش را مشخص، متمرکز و بررسی کند.
 • یک چهارچوب منطقی و حساب شده ایجاد میکند تا درآن یک حرفه بتواند توسعه یابد و تدابیر مربوط به آن حرفه را در چند سال آینده دنبال میکند.
 • بعنوان ماخذ و مبنایی برای مذاکره با اشخاص ثالث مانند سهامداران، دفاتر نمایندگی، بانکها، سرمایه گذاران، و غیره بکار می رود.
 • معیاری را برای سنجش وضعیت واقعی کسب وکار در برابر آنچه که باید باشد، ارائه می دهد.

 
طرح کسب وکار می بایست نگرشی واقع گرایانه از پیش بینی ها و مقاصد بلند مدت داشته باشد. این دید و نگرش چهارچوبی را به وجود می آورد که طرح باید در آن فعالیت کند و نهایتا یا موفق می شود یا شکست می خورد. برای مدیران و یا کارآفرینانی که به دنبال حمایت خارجی هستند، آماده کردن یک طرح جامع، موفقیت را در افزایش بودجه ها یا تجهیز پشتیبان ضمانت نخواهد کرد. عدم وجود یک طرح منطقی، یقینا شکست را حتمی خواهد کرد.
 
 

اجزای یک طرح کسب وکار کامل

 • اهداف کلی
 • مشخصات مجری طرح و همکاران
 • تعریف و توصیف کسب وکار
 • تحلیل استراتژی بازار
 • تحلیل مالی
 • خلاصه
 

بخش های مختلف طرح کسب وکار

بخش معرفی

صفحه معرفی باید مطالب زیر را در بر داشته باشد:
 • نام و نشانی متقاضیان
 • مشخصات محل اجرای طرح
 •  عنوان محصول یا محصولات و ظرفیت تولید
 • میزان سرمایه گذاری
 •  میزان اشتغال زایی طرح
 •  اعلام محرمانه بودن طرح
 
بخش های مختلف طرح کسب وکار
خلاصه مدیریتی  

 • مهمترین بخش در طرح تجاری است که باید خواننده را متقاعد کند کسب وکار مورد نظر موفق میشود و درنهایت به سود می رسد.
 • طول این بخش نباید از دو تا سه صفحه تجاوز کند.
 • نکات قوت کلیدی باید به روشنی ساخته و پرداخته شوند، به صورتی که سرمایه گذار را به موضوع علاقمند کنند.
 

تجزیه و تحلیل صنعت

 • تجزیه و تحلیل محیطی
 • تجزیه و تحلیل بازار
 • تجزیه و تحلیل فنی
 

دورنمای شرکت / شرح کسب وکار

دراین بخش از طرح کسب وکار موارد زیر شرح داده می شود:
 • معرفی شرکت
 • سرمایه گذاران و سهامداران اصلی
 • دیدگاه / چشم انداز
 • ماموریت
 • اهداف اصلی
 • راهبردها
 • برنامه ها
 

 معرفی محصول (کالا/خدمات)

این بخش از طرح کسب وکار به توصیف مولفه های زیر می پردازد:
 • معرفی محصول / خدمت
 • مزیت های رقابتی محصولات
 • معرفی آمیخته بازاریابی محصولات
 

برنامه عملیاتی و تولید

برنامه عملیاتی و تولید، ارائه توضیحات و گزارش کتبی مراحل مختلف تولید محصول از مرحله آماده سازی مواد اولیه تا محصول نهایی، برای ذی نفعان است.
 

برنامه بازاریابی

در بخش تحقیق و تحلیل بازار، هدف این است که سرمایه گذاران و وام دهندگان را متقاعد کنید:
 • درک کاملی از بازار دارد.
 • برای محصول یا خدمت شما بازار وجود دارد.
 • شرکت این قابلیت را دارد که سهمی از این بازار را به خود اختصاص دهد.
 

ساختار سازمانی 

ساختار سازمانی قسمتی از طرح کسب وکار است که در مورد تیم مدیریت، منابع انسانی و شرح وظایف آنها، حدود و اختیارات اعضای تشکیلات، توضیحاتی را ارائه می نماید.
 

برنامه زمان بندی و عملیات 

برای عملیات و فعالیت هایی نظیر موارد زیر پیش بینی زمانی و هزینه های لازم را مشخص نمایید:
 • عملیات ساختمانی و محوطه سازی
 • انعقاد قرارداد انتقال تکنولوژی
 •  اجرای تاسیسات الکتریکی و مکانیکی
 •  خرید دستگاه های تاسیساتی
 • خرید ماشین آلات و تجهیزات تولیدی ساخت داخل و خارج
 • تهیه مواد اولیه
 •  راه اندازی آزمایشی
 • راه اندازی تجاری
 

 ارزیابی و مدیریت ریسک 

با توجه به نوع صنعت و جو رقابتی موجود، هر کسب وکار نوپایی با برخی خطرهای بالقوه مواجه خواهد شد، در نتیجه لازم است کارآفرین اقدام به ارزیابی خطر پذیری نماید.
 

برنامه مالی 

هدف از نوشتن برنامه مالی شامل موارد زیر است:
 •  مشخص نمودن منابع مالی مورد نیاز و نحوه تامین آنها
 • مشخص نمودن میزان سودآوری قابل انتظار
 •  مشخص نمودن خطرهای احتمالی مالی

 
نسبتهای مالی از موارد مهم قابل ذکر در یک برنامه مالی هستند که برای اهداف زیر به کار میروند:
 •  فراهم آوردن تصویری از سلامت مالی کسب وکار از قبیل ارزیابی توانایی های ایجاد سود، پرداخت به موقع صورت حساب ها و استفاده موثر و مفید از دارایی ها
 • مقایسه عملکرد کسب وکارتان با سایر کسب وکارهای مشابه
 •  بررسی تغییرات عملکردی کسب وکارتان در طول دوره مشخصی از زمان
 

برنامه طرح و توسعه 

در این بخش بایستی هر گونه فعالیت های تحقیق و توسعه که قبل از تولید و توزیع محصول صورت می گیرد را مطرح نمایید.
طرح های مربوط به توسعه محصول در آینده و همین طور هر گونه طرح توسعه در ارتباط با پاسخگویی به نیاز بازار را توضیح دهید. در آینده قرار است چه محصول یا خدمتی را علاوه بر آنچه که الان هست ارائه دهید؟
در مورد "جانشین های محصول" و همچنین در مورد " مکمل های محصول" توضیح دهید.
 

پیشنهادها

در این بخش از طرح کسب وکار موارد پیشنهادی زیر شرح داده می شود:
 • سرمایه مورد نیاز
 •  نحوه جمع آوری سرمایه
 •  مصرف وجوه
 • درخواست گرفتن مجوز
 • جذب نیروی انسانی متخصص و تیم مدیریتی
 •  مشارکت سرمایه گذاری خارجی و جذب سرمایه
 •  استفاده از تسهیلات دولتی
 

ارزیابی کسب وکار

 • ارزیابی فنی
 • ارزیابی اقتصادی و بازار
 • ارزیابی مالی
 

ضمائم 

در بخش ضمائم می توانید به ارائه اطلاعات تکمیلی از جمله موارد زیر بپردازید:
 • بروشورها، کاتالوگها ومدارک مربوط به تولید
 • گزارش عملکرد مالی و گزارش بازرسان
 • مدارک قانونی
 • قراردادها، پیمانها، نامه های خریداران و اجاره نامه ها
 • نتایج ارزیابی تحقیقات بازار
 • سوابق شغلی مدیران

 
نمونه طرح کسب وکار تک صفحه ای در بخش ضمائم فصل اول کتاب مهارت ها و قوانینی کسب وکار نوشته دکتر آناهیتا امینی حاجی باشی، دکتر الناز بیات، و دکتر حسین بهرامی آمده است. 
 
منبع:: کتاب مهارت ها و قوانین کسب وکار
نویسندگان:: دکتر آناهیتا امینی حاجی باشی | دکتر الناز بیات | دکتر حسین بهرامی از وب سایت ادیبان بوک

طوفان فکری با تیم مشاوران آکو

درخواست مشاوره
مشاوره با آکو