رفع مسئولیت

Images
Images
Images
Images

رفع مسئولیت

رفع مسئولیت

مجموعه آکو تمام توان و علم خود را جهت ارائه بهترین سرویس پایدار بکار میگیرد و روی تمامی سرویس ها حداکثر استاندارد کیفیت را رعایت میکند ( از قبیل پشتیبان گیری از سایت ها و … ) اما  مجموعه آکو تحت هيچ شرايطي در برابر خسارات غيرمستقيم و اتفاقي (از قبيل از دست رفتن اطلاعات و هک شدن سایت و …) مسئول نمي باشد.

حتي اگر اين ادعا بر اساس قرارداد، نقض توافقنامه و رويه هاي جانبي آن بوده و يا عدم توانايي شما در استفاده از محصولات و يا خدمات این شرکت و يا به هر علتي موجب از دست رفتن اطلاعات و فايلها باشد، برخي شرايط مسئوليت در برابر خسارت ممكن است از حالات فوق مستثني گردد كه در چنین شرايطي مسئوليت  مجموعه آکو محدود به قانون مي گردد.

شما موافقت مي كنيد كه در هيچ شرايطي حداكثر مسئوليت تقبل شده توسط  مجموعه آکو در برابر خسارات احتمالي ، بيش از كل مقدار پرداختي شما به ازاي خدمات و محصولات مشخص خريداري شده نگردد.


طوفان فکری با تیم مشاوران آکو

درخواست مشاوره
مشاوره با آکو