توافقنامه

Images
Images
Images
Images

توافقنامه

توافقنامه

فصل اول : تعاریف

 
۱.۱ خریدار کسی است که به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به خرید و پرداخت هزینه
سرویس می نماید.
 
۱.۲ سرویس : هر یک از خدمات ثبتی، نرم افزاری، فنی وارتباطی قابل ارائه توسط شرکت
 
 
۱.۳ پرتال کاربران : وبگاهی به آدرس http://www.asgx.ir  که خریدار در آنجا
حساب داشته و از طریق این حساب می تواند فهرست سرویسهای خود را مشاهده؛ آنها را
تمدید نموده یا ارتقا دهد و مشخصات خریدار در آنجا ثبت شده و قابل ویرایش و بروز
رسانی است
 
۱.۴ پرتال پشتیبانی : وبگاهی به آدرس  http://www.asgx.ir که کلیه مکاتبات
الکترونیکی و ایمیلهای خریداران و سایر کاربران با مجموعه آکو در آنجا ثبت و از طریق
شماره تیکت قابل پیگیری است
 
۱.۵ تعرفه : فهرست کامل سرویس های قابل ارائه همراه با ویژگی ها ومحدودیتها وقیمتها
به نحوی که خریدارکاملا آگاه گردد.
 
۱.۶ Spam (هرزنامه) : ارسال ایمیل به فردی بدون اینکه گیرنده بخواهد.
 
۱.۷ Spam Cop : وب سایت شناسائی ومقابله با اسپم   Spamcop.net
 
۱.۸ IDC : مرکز خدمات داده ای اینترنت  Internet Data Center
 
۱.۹ تحویل  خدمات : ارائه شناسه یا کلمه عبور استفاده از سرویسهای خریداری شده و یا
اعلام انجام سایر خدمات بر اساس فاکتور یا قرارداد بین خریدار و شرکت
 
۱.۱۰ کاربر وب سایت : کلیه اشخاصی که از سراسر دنیا وب سایت خریدار را مشاهده و
مرور می کنند.
 
۱.۱۱ منابع RAM: میزان استفاده از حافظ اصلی سرور یا سرورهایی که به وب سایت خریدار
سرویس دهی می کنند بر حسب مگابایت وقتی که کاربران آن سایت درحال استفاده و مشاهده
آن سایت می باشند.
 
۱.۱۲ منابع CPU: میزان استفاده ازپردازنده سرور یا سرورهایی که به وب سایت
خریدارسرویس دهی می کنند جهت پردازش درخواست ها و اجرای کدهای دینامیک آن سایت نسبت
به کل توان پردازنده سروربه صورت درصد وقتی که کاربران آن سایت در حال استفاده
ومشاهده آن سایت می باشند.
 
۱.۱۳ Diskspace:  میزان فضایی که برای ذخیره کلیه فایلهای خریداراعم ازوب سایت ،
ایمیلها ، پایگاه های داده و همچنین لاگهای آنها توسط یک وب سایت مصرف می گردد.
 
۱.۱۴ Bandwidth: میزان رد وبدل اطلاعات بین کاربران وب سایت وسرورجهت نمایش وعملکرد
یک وب سایت بر حسب مگابیت بر ثانیه. همچنین میزان ردوبدل اطلاعات بین دوسرور در
صورتی که این اطلاعات به منظور سرویس دهی به کاربران آن وب سایت باشد.
 
۱.۱۵ Data Transfer: میزان تجمعی رد وبدل اطلاعات بین کاربران وب سایت وسرور یا
سرورهای سرویس دهنده به وب سایت خریداربرحسب مگابایت در ۳۰ روز ماه میلادی .
 
بالا بودن سرور: دردسترس بودن عمومی سرور در شبکه اینترنت در حداقل ۲ نقطه مختلف از
دنیا بسته به سرویسهای مختلفی که روی یک سرور قراردارد باید پاسخ تستهای زیر مثبت
باشد :
 
۱. وب سرور: ping عمومی سرور یا پاسخ دهی سرور روی پورت ۸۰ ازطریق telnet
 
۲. ایمیل سرور: ping عمومی سرور یا پاسخ دهی سرور روی پورت ۲۵ یا  ۱۱۰ازطریقtelnet
  
 
۳. دیتابیس سرور: پاسخدهی سرور روی پورتms sql server و my sql
 
۱.۱۶ Uptime: نسبت میزان زمانی که کلیه سرویسهای سرویس دهنده به وب سایت خریدار
درشبکه اینترنت بالا می باشند به کل مدت قرارداد سرویس دهی به درصد، در صورتی که وب
سایت یا برخی از سرویسها به دلیل عدم رعایت بندهای این قرارداد به حالت تعلیق
درآیند در این زمان محاسبه نمی شود .
 
 

فصل دوم :  هویت

 
۲.۱  هویت مجموعه آکو : مجموعه آکو دارای مجوزرسمی از وزارت صنایع و معادن بوده و دارای نماد اعتمادالکترونیکی میباشد.
و با آدرس وبگاه http://www.ako.ir که در این توافق نامه مجموعه آکو نامیده می شود.
 
۲.۲ هویت خریدار : خریدار شخصی حقیقی یا حقوقی است که مشخصات وی در پرتال کاربران و
در بانک اطلاعات کاربران مجموعه آکو وجود دارد و سرویسهای خریداری شده تحت حساب وی مدیریت
می شود
 
۲.۳ در مورد خریداران با هویت شخص حقوقی، یک نفر نماینده تام الاختیار در پرتال
کاربران معرفی می گردد. این نماینده نسبت به سرویس تهیه شده همانند خود شخص حقوقی
اختیار تام دارد. وظیفه اعلام کتبی نماینده جدید در آینده بر عهده خریدار بوده و
مجموعه آکو در صورت عدم دریافت اعلام کتبی مسئولیتی نسبت به حقوق وعملکرد مالکیتی
ومسئولیتی خریدار نخواهد داشت .
 
۲.۴ برای حفظ حقوق قانونی خریداران، کلیه خریداران موظف به ارائه اطلاعات هویتی خود
شامل کپی شناسنامه ،کپی کارت ملی برای اشخاص حقیقی ودرخواست شخص حقوقی همراه با کپی
روزنامه رسمی آخرین تغییرات، به مجموعه آکومی باشند. در صورتیکه شرکت، در هنگام تکمیل
فرآیند خرید وبه جهت تسهیل وتسریع امور، اقدام به دریافت وکنترل این مدارک ننماید
پس از آن حق دریافت این مدارک همواره برای مجموعه آکومحفوظ بوده وبا عدم ارائه مدارک در
زمان مقرر به  شرکت، حقوق مالکیتی خریدار ملغی محسوب می شود و ضمنا عواقب اعلام
ناصحیح اطلاعات مستقیما بر عهده خریدار خواهد بود. مجموعه آکومسئولیتی در قبال کنترل صحت
امضاﺀ خریداران ونمایندگان آنها ندارد.
 
۲.۵ خریدار اذعان می نماید که کلیه اطلاعات هویتی ارائه شده و آدرسها وشماره تماس و
امثالهم صحیح بوده و همواره در بروز نگه داشتن آنها در پرتال کاربران می کوشد. مجموعه آکو
حق دارد هر زمان که نیاز به کنترل این اطلاعات داشته تصویر برابر اصل این اطلاعات
را از خریدار دریافت نماید. مجموعه آکو حق دارد تا تکمیل اطلاعات صحیح و مستند نسبت به
تعلیق سرویس اقدام نماید.
 
۲.۶ مالکیت سرویس و کلیه مسئولیتها و حقوق مرتبط با آن، بر عهده خریدار و یا نماینده
خریدار هریک به تنهائی می باشد.
 
۲.۷ در صورتیکه به درخواست مشتری و در راستای کاهش هزینه و یا بهبود کیفی خدمات
نگهداری و تمدید، به جای مشخصات خریدار مشخصات مجموعه آکوارائه کننده خدمات، ثبت شده
باشد همچنان مالکیت و کلیه حقوق و مسئولیتهای قانونی بر عهده خریدار خواهد بود.
 

فصل سوم : نحوه ارتباط طرفین با هم 

 
۳.۱ روش ارتباطی مستند مجموعه آکوبا خریدار، آدرس ایمیل خریدار و پاسخ به تیکت های پرتال
پشتیبانی که حساب کاربری وی در پرتال کاربران ثبت شده است، خواهد بود.
 
۳.۲ روش ارتباطی مستند خریدار با مجموعه آکو ، ثبت تیکت در پرتال پشتیبانی با دریافت شماره
پیگیری تیکت و یا ارسال نامه و دریافت رسید کتبی از مجموعه آکو خواهد بود.
 
۳.۳ استفاده از ایمیل توسط خریدار برای تسهیل انجام کار مقدور نبوده لیکن روش مستند
در موارد شبهه انگیز برای خریدار محسوب نمی گردد.
 
۳.۴ مجموعه آکو هیچ مسئولیتی نسبت به تبعات وخسارات وارد بر خریداری که اطلاعات تماس تغییر
یافته خود را از طرق معتبر  به اطلاع مجموعه آکو نرسانده است ندارد.
 

فصل چهارم :  تغییرات

 
۴.۱ تغییرات توافقنامه  : توافقنامه  استفاده از خدمات مجموعه آکو تابعی است از قوانین
جمهوری اسلامی ایران  و سایر قوانین بین المللی و توافقات مجامع بین المللی ناظر بر
سرویسهای قابل ارائه مجموعه آکو و از آنجا که  این قوانین و توافقات در سطح کشور و بین
الملل  به طور آنلاین وماهانه امکان تغییر دارند، مجموعه آکوحق تغییرات آتی در توافقنامه
را بر خود محفوظ می داند و نسخه توافقنامه  بروز شده را از طریق لینک به صفحه
توافقنامه  در وب سایت مجموعه آکو در دسترس عموم خواهد بود.ضمنا مجموعه آکو مسئولیتی نسبت به
اطلاع رسانی نفر به نفر درخصوص تغییرات احتمالی نداشته و خریدار می بایست موارد را
عندالزوم با مراجعه به وب سایت مجموعه آکو کنترل نماید.
 
۴.۲  تغییرات تعرفه : 
 
۴.۲.۱ در صورت تغییر تعرفه درحین استفاده از سرویس، خریدار در صورت تمایل به ارتقا
در سرویس فعلی خود موظف به رعایت قیمتهای جدید خواهد بود . لیکن خدمات خریداری شده
با تعرفه قبلی تا پایان دوره آن ارائه می گردد.
 
۴.۲.۲ هزینه های کارشناسی نیروی فنی ویا سایر خدماتی که درهنگام استفاده از یک
سرویس اولیه خریداری شده  مورد نیاز واقع می گردد تابع تعرفه روز درخواست جدید
خریدار می باشد .
 
۴.۲.۳ ارتقاﺀ سرویس میزبانی از یک سرویس به سرویس بالاتر بصورت خودکار در پنل مشتریان و در محصول مورد نظر انجام می گیرد و هزینه آن
نیز خودکار محاسبه میگردد.
 
۴.۲.۴ سرویسهای خریدار تنزل داده نمی شود .
 
۴.۲.۵ تغییرات تعرفه از طریق وب سایت منعکس شده و خریدار موظف به تبعیت از آن برای
سفارشات جدید می باشد مگر اینکه پیش فاکتور مهلت داری در اختیار باشد که قبل از
تغییرات تعرفه برای وی صادر گشته باشد .
 
۴.۳ تغییرات فنی : مجموعه آکو برای بهبود کیفیت خدمات حق انجام تغییرات فنی، سخت افزاری،
نرم افزاری یا شبکه ای را در سرویسهای ارائه شده دارد. در مورد تغییراتی که سرویس
خریدار را تحت تاثیر قرار می دهد مجموعه آکو موظف است از یک روز تا یک ماه قبل از اعمال
تغییرات ، از طریق وب سایت شرکت، پرتال پشتیبانی ویا ارسال خبر
نامه به آدرس Email خریداران اطلاع رسانی نماید. خریدار موظف است  خود را با این
تغییرات سازگار نماید.
 
هرگاه به دلیل موارد ضروری، مجموعه آکو امکان اطلاع رسانی را از دست بدهد ویا فوریتهای
فنی وی را ناچار به این امر نماید مسئولیتی برای اطلاع رسانی زمان ونحوه تغییرات
نخواهد داشت ضمنا خریدار به مجموعه آکو وکالت می دهد تا درزمان مورد نیاز در جهت بهبود سطح
کیفی سرویس اقدام به انجام فعالیتهای سخت افزاری و نرم افزاری روی سرورهای اختصاصی
و سرویسهای میزبانی آن نماید.   
 
۴.۴ تغییرات مالکیت 
 
تغییرات مالکیت سرویس از طریق درخواست کتبی خریدار یا نماینده وی و یا ارسال ایمیل
درخواست مذکور از طریق آدرس ایمیل موجود در حساب کاربری در پرتال کاربران انجام
میگردد.
 
۴.۴.۱ مجموعه آکو در راستای حفظ حقوق خریداران خود حق دارد مدارک شناسایی متقاضی تغییر
مالکیت را جهت احراز هویت وی و انطباق با مشخصات مالک سرویس دریافت دارد.
 
۴.۴.۲ مجموعه آکو می تواند تا زمانی که اطلاعات کافی در مورد موارد مشکوک پیدا نکرده است،
اقدامی برای تغییر مالکیت یک سرویس صورت ندهد.
 
 

فصل پنجم : تحویل خدمات

 
۵.۱  نحوه تحویل :
 
۵.۱.۱  پس از پرداخت مبلغ سفارش توسط خریدار، با آماده تحویل شدن سرویس خریداری
شده، مراتب از طریق ایمیل مندرج در پروفایل و یا بخش سرویس به خریدار اطلاع داده می
شود. عدم دسترسی خریدار به آدرس ایمیل مورد نظر مانع تحویل سرویس نمی گردد.
 
۵.۱.۲  خریدار در صورتیکه در بازه زمانی حداکثر زمان تحویل، ایمیل مذکور را دریافت
ننماید موظف است حداکثر ۲روز پس از پایان زمان تحویل مجاز بصورت کتبی و با امضا
نامه، مراتب را به بخش فروش مجموعه آکو اعلام نماید.
 
۵.۱.۳  در صورت بروز شرایط ویژه فنی ویا محدودیتهایی که تحویل در زمان مقرر آن
انجام نشود، مجموعه آکومجاز به افزایش زمان تحویل سرویس تا ۲ برابر خواهد بود.
 
۵.۱.۴ خریدار حق درخواست لغو سرویس خریداری شده تحویل نشده را تا قبل از سپری شدن ۲
برابر زمان تحویل مجاز آن سرویس نخواهد داشت. به عنوان مثال چنانچه زمان تحویل ۷
روز باشد در صورت عدم تحویل، خریدار تا ۱۴ روز مجاز به انصراف از خرید و دریافت وجه
پرداختی خود نمی باشد.
 
۵.۱.۵   مجموعه آکو مسئولیتی در قبال عدم تطابق با نیاز و یا عدم استفاده خریدار از سرویس
خریداری شده وتحویل شده ندارد.
 
۵.۱.۶ سرویسهای مرتبط با دامنه ای که توسط مجموعه آکو ثبت ویا تمدید نشده اند و نزد ثبت
کننده دیگری می باشند در هنگام پرداخت فاکتور تحویل شده فرض می گردند.
 
۵.۲  حداکثر زمان تحویل
 
۵.۲.۱  حداکثر زمان تحویل برای سرویسهای مجموعه آکو که با عنایت به شرایط عمومی کشور و با
فرض بدترین حالات ممکن است به شرح ذیل است:
 
 • سرور اختصاصی ۷ روز کاری
 • خرید نرم افزار خارجی ۷ روز کاری
 • ثبت دامنه  ۲روز کاری
 • سرویس میزبانی  ۲روز کاری
 • خدمات طراحی قالب ، برنامه نویسی و وب سایت بسته به زمان اعلام شده در فاکتور یا قرارداد
 
۵.۲.۲  در صورت عدم انجام سفارش در محدوده حداکثر زمان تعریف شده، مشتری موظف به
اعلام کتبی با امضا ذیل نامه به بخش فروش مجموعه آکو و دریافت رسید ارسال می باشد
 
۵.۲.۳  پس از ثبت دامنه و ارائه شناسه و کلمه عبور کنترل پانل آن به خریدار، بدلیل
سلب امکان نظارتی از مجموعه آکو، مجموعه آکو هیچ مسئولیتی نسبت به آن دامنه نخواهد داشت.
 
۵.۲.۴  در مورد ثبت دامین های ir که می بایست توسط پژوهشگاه دانشهای بنیادی تایید و
فعال گردد با توجه به اینکه به طور کلی مجموعه آکو کنترلی در زمان تایید دامین نداشته و
همچنین به دلیل نقص در مدارک یا مشخصات ممکن است مدت زمان تایید دامین به طول
انجامد، زمان رزرو اولیه دامین مبنای تحویل قرار می گیرد.
 
۵.۳  تطابق با سفارش : در صورت وجود هرگونه مغایرت سرویس ارائه شده به خریدار با
مشخصات سرویس، خریدار موظف است مراتب را حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ فاکتور به
مجموعه آکو اعلام نموده و مجموعه آکو موظف است مراتب اصلاح را در اسرع وقت به عمل آورد در غیر
اینصورت مسئولیت مجموعه آکو صرفا محدود به اصلاح سرویس پس از تاریخ اعلام خریدار و فقط تا
پایان زمان سرویس مندرج در فاکتور می باشد و زمان سرویس دهی افزایشی نخواهد یافت.
 
 

فصل ششم :  امنیت ومحرمانگی

 
۶.۱ به طور کلی محیط اینترنت به همان میزان سایر محیط های ارتباطی مانند پست،
دورنگار و تلفن برای انتقال اطلاعات محرمانه امنیت دارد. در کلیه این محیطها ممکن
است اطلاعات استراق سمع شوند. به همین دلیل ضمن آنکه مجموعه آکوتمام تلاش خود را برای
ایجاد محیطی امن برای نگهداری و تبادل اطلاعات به صورت محرمانه می نماید، با این
حال از جانب احتیاط از خریداران می خواهد که همیشه ارتباطات آنلاین اینترنتی خود را
نا امن فرض نمایند. مجموعه آکوهیچ گونه مسئولیتی در رابطه با امنیت تبادل اطلاعات از
شبکه و سرورهای خود با جاهای دیگر را نمی پذیرد.
 
۶.۲   مجموعه آکو با تدابیر امنیتی خود مسئول حفظ امنیت پایه سرویس های خود می باشد.
 
۶.۳ مجموعه آکو مسئولیتی نسبت به ضعف ایمنی ناشی ازنرم افزارها، application ها ویا
برنامه های مورد استفاده خریدار ندارد.
 
۶.۴ مجموعه آکومسئولیتی نسبت به امنیت تبادل داده ما بین خریدار وسرورهای خود ندارد.
 
۶.۵ مجموعه آکومسئولیتی نسبت به در اختیار گرفتن کلمه عبور سرویسهای خریدار، توسط اشخاص
ثالث ندارد.
 
۶.۶ مجموعه آکوموظف به رعایت محرمانگی کلیه داده ها و نرم افزارهای موجود در سرویس
خریدار می باشد و همچنین آنرا در اختیار اشخاص ثالث قرار نخواهد داد.
 
۶.۷ مجموعه آکوتلاش خود را برای حصول بالاترین سطح امنیت ممکن برای حساب آنلاین خریداران
انجام  می دهد از اینرو مجموعه آکونسبت به اموری که در حیطه مسئولیت خریدار از لحاظ
نگهداری امنیت حساب خود می باشد مسوولیتی ندارد.
 
۶.۸  در صورت نیاز مشتری جهت برطرف کردن مشکلات نرم افزاری و امنیتی application
مجموعه آکو بنا به حجم کار مجاز به دریافت هزینه اضافه جهت رفع عیب نرم افزاری مشتری می
باشد .
 

فصل هفتم : مرجع قضاوت

 
در صورت بروز اختلاف، جهت رفع اختلاف، خریدار موظف است بدوا نسبت به اعلام موضوع به
واحد روابط عمومی ویا دفتر مدیریت مجموعه آکواقدام نموده و رسید کتبی دریافت نماید. تا
موضوع مورد رسیدگی واقع گردد در صورت عدم حصول نتیجه پس از ۱۵روزکاری، خریدار می
تواند به مراجع قضایی و انتظامی مراجعه نموده تا موضوع را مورد بررسی و رسیدگی قرار
دهند . 
 
 
 

فصل هشتم : فعالیتهای غیر مجاز خریدار

 
تخطی از هر یک از شرایط درج شده در ذیل موجب تعلیق سرویس می شود. مجموعه آکو تنها تشخیص
دهنده تخطی از شرایط مندرج می باشد. مجموعه آکو حق قطع سرویس بدون هیچ اخطار قبلی و یا
اجتناب از سرویس دهی را برای خود محفوظ می دارد. زمانی که مجموعه آکواز تخطی یک خریدار
از شرایط مندرج اطلاع پیدا می کند نسبت به بررسی فنی و یا حقوقی موضوع اقدام خواهد
کرد در این زمان ممکن است برای جلوگیری از ادامه تخلف سرویس خریدار به صورت موقت
قطع گردد. پس از تکمیل بررسی ها مجموعه آکوبسته به نوع تخلف مجاز به محدودسازی، تعلیق یا
قطع سرویس خاطی خواهد بود همچنین مجموعه آکو در صورت لزوم حق پیگرد قانونی شکایت و اخذ
خسارت از متخلف را نیز برای خود محفوظ می دارد. هر گونه عملی که در اینجا به آن
اشاره نشده باشد ولی از نظر قوانین جاری کشور ایران یا کشور محل قرارگیری سرورها
خلاف باشد نیز تخلف از شرایط خدمات محسوب می گردد. مجموعه آکو هیچگونه وجهی به خریدار
متخلف از شرایط خدمات تحت هر عنوان مانند ادعای خسارت یا هزینه مدت باقیمانده سرویس
پرداخت نخواهد نمود. همچنین خریدار متخلف مسئول جبران کلیه خسارات مادی و معنوی
وارده به شرکت، سایر مشتریان مجموعه آکو و یا IDC سرویس مورد نظر خواهد بود :

استفاده از نرم افزارهای بدون رعایت حق کپی رایت ایران و بین المللی.

نصب  ویا استفاده برنامه ای که موجب اختلال در عملکرد سرور گردد .

ارسال یا اجرای فایلهای اجرایی مانند فایلهایی با پسوند exe , com , bat ,  vbsو

امثالهم و در صورت وجود این فایلها بدون اخطار از فضای خریدار حذف می شود  و با

خریدار بر طبق ضوابط برخورد می گردد

 

·  خریدار مجاز به استفاده از کدهای مخرب مانند انواع ویروسها و یا سورس هایی که

موجب آلودگی یا پایین آمدن امنیت سرور گردد نمی باشد.

. هیچ کدام از سرویس هایمیزبانی وارز نبوده و قوانین کپی رایت بر آنها حاکم میباشد.

 

·  استفاده از برنامه های ضعیف نگارشی که موجب نفوذ به سرویس وسایر سرویسهای

دیگر مجموعه آکووسایر خریداران گردد.

 

·  وجود فایلهای حاوی ویروس عمدا ویا سهوا در فضای سرویس مورد خریداری

 

·  ارسال هرزنامه (Spam )  عمدا ویا سهوا (ملاک، گزارش Spam cop یا سایتهای مشابه و

یا بررسی تیم فنی مجموعه آکومی باشد) حتی اگر از سرویس میل سرویس دهنده ثالثی استفاده

شده باشد.

 

·  ارسال ایمیل حداکثر 40 ایمیل در ساعت  مجاز می باشد

 

·  ارسال ایمیل  بصورت گروهی و تعداد بالا به هر صورت و شکل ممکن ممنوع است . ملاک

ایمیل گروهی شباهت ۲ ایمیل خواهد بود .

 

·  گزارش فنی مجموعه آکو و یا IDC  که سرور میزبانی در آن می باشد نسبت به انجام اعمال

مغایر قانون شرکت.

 

·  عدم رعایت قانون جرائم رایانه ای جمهوری اسلامی ایران (خریدار موظف به کسب اطلاع

کامل در مورد این قانون می باشد)

 

·  انجام فعالیتهایی که به هر شکل موجب اختلال در ارائه خدمات مجموعه آکوبه خریدار و یا

سایر خریداران گردد.

 

·  استفاده از سرویس جهت ایجاد اختلال و یا نفوذ در سیستمهای اشخاص ثالث.

 

·  راه اندازی mail server   Open relay.

 

·  انجام فعالیت IRC

 

·  عدم رعایت محدوده استفاده از منابع تخصیص یافته در هر سرویس.

 

·  مختل كردن امنیت سیستم یا شبكه. در صورت بروز چنین مسائلی مجموعه آکوحق پیگرد قانونی

و شکایت از متخلف به مراجع قانونی را محفوظ می دارد. نمونه هایی از اختلال در امنیت

سیستم یا شبكه شامل موارد ذیل می شود: دسترسی یا استفاده غیر مجاز از داده ها،

سیستم یا شبكه، از جمله هر گونه تلاش برای جستجو، اسكن یا آزمایش آسیب پذیری یك

سیستم یا شبكه، مداخله در خدمات ارائه شده به هر كاربر، میزبان یا شبكه، شامل: تلاش

برای دسترسی به اطلاعات نامه های الكترونیكی، تلاش عامدانه برای پر كردن فضای یك

سیستم، تلاش برای تغییر و یا حذف اطلاعات وب سایتها بدون مجوز از مالکان آنها و ...

 

 
 

فصل نهم : محدوده استفاده از منابعCPU , Disk space , Traffic Data transfer , Ram

۹.۱ مجموعه آکودر تعرفه ی خود ویا در سایت این موارد را مشخص نموده و محدوده استفاده از
منابع سرویسهای مجموعه آکوبرای عموم سرویسها در تعرفه درج شده است .
 
لیکن موارد زیرنیز باید در نظر باشند.
 
·  حداکثر CPU در میزبانی اشتراکی معمولی حداکثر 28۰ مگاهرتز
 
·  حداکثر CPU در میزبانی اشتراکی سازمانی حداکثر ۸۰۰ مگاهرتز
 
·  حداکثر Ram در میزبانی اشتراکی معمولی   ۱۵۰ مگا بایت
 
·  حداکثر Ram در میزبانی اشتراکی سازمانی   ۲۰۰ مگا بایت
 
·  حداکثر Data Transfer مجاز بر اساس مشخصات مندرج
درتعرفه                                                             
 
·   حد اکثر  Disk Space بر اساس مشخصات مندرج درتعرفه
 
۹.۲  ملاک تشخیص، نرم افزارهای کنترلی و واحد فنی مجموعه آکو خواهد بود.           
 
۹.۳   مجموعه آکو در صورت تجاوز منابع سرویس کاربر از حدود تعیین شده، حق قطع سرویس بدون
اخطار قبلی تا تعیین وضعیت را خواهد داشت و مراتب را به اطلاع خریدار خواهد رساند.
در این صورت، شرکت، پس از ارتقا سرویس توسط خریدار ویا کاهش مصرف، اقدام به ارائه
سرویس دهی خواهد نمود.
 
۹.۴  در صورتیکه خریدار در استفاده از برخی منابع که قابل اندازه گیری نیستند از حد
استاندارد سرویس تجاوز نماید به تشخیص بخش فنی، مجموعه آکوحق قطع سرویس تا تعیین تکلیف
جدید را دارد.
 

فصل دهم :  محتوا

 
۱۰.۱ سرویسهای مجموعه آکو می بایست در جهت مقاصد قانونی استفاده گردد. انتقال، نگهداری یا
انتشار هر گونه اطلاعات یا داده که مخالف هر قانون اجرایی باشد یا مستقیما به تخلف
از قانون خاصی کمک کند ممنوع است. این مورد می تواند شامل موارد زیر باشد (البته
محدود به موارد زیر نیست)
 
·  قرار دادن هرگونه داده تحت پوشش قانون کپی رایت بدون مجوز
 
·  استفاده غیر مجاز از علائم و اسامی تجاری دیگران
 
·  استفاده غیر مجاز از لوگو های دیگران
 
·  هرگونه تخلف از قانون جرایم رایانه ای ایران
 
·  اهانت به هر شخص، گروه، سازمان، قوم یا کشور
 
·  انتشار اکاذیب علیه دیگران
 
·  کلاه برداری های اینترنتی و هرگونه عاملی که موجب فریب بازدیدکنندگان شود
 
·  سایتهای فعال در زمینه HYIP ویا دارای سیستم هرمی
 
·  فروش یا تبلیغ هرگونه کالا یا خدمات غیر مجاز طبق قوانین جاری ایران و کشوری که
سرورها در آن قرار دارد
 
·  سایتهای مرتبط یا حامی گروههای شناخته شده تروریست بین المللی
 
·  استفاده از سرویس های مجموعه آکوبرای نگهداری، ارسال، نمایش، انتقال، تبلیغ یا هر عمل
مشابه بر روی داده های مرتبط با مسائل جنسی و غیر اخلاقی به هر شکل
 
۱۰.۲  مسئولیت محتوای درج شده در سرویس تامین شدۀ خریدار ویا متصل به دامنه خریداری
شده از مجموعه آکوتماما بر عهده خریدار است . این مسئولیت شامل موارد تخلف عمد وسهو ویا
مواردی که توسط اشخاص ثالث نیز انجام می پذیرد خواهد بود.
 
۱۰.۳  در صورت عدم رعایت قانون جرائم رایانه ای جبران کلیه خسارات وهزینه های مادی
ومعنوی کلی وجزئی وارد بر مجموعه آکو در پاسخگوئی به مراجع ذیصلاح بر عهده خریدار خواهد
بود.
 
۱۰.۴ مجموعه آکوبرطبق قانون موظف است در صورت برخورد با موارد مجرمانه نسبت به انسداد
سرویسها واقامه دعوا وارائه اطلاعات خریدار که محتوای مجرمانه در سرویس خود ویا در
سرویس متصل به دامنه خود را دارد به مراجع قضائی اقدام نماید.
 

فصل یازدهم :  مسئولیت خریدار

 
۱۱.۱  خریدار موظف است که کلیه مواد توافقنامه، ضوابط مجموعه آکوو قوانین جمهوری اسلامی
ایران را رعایت نماید. درصورت عدم رعایت، مجموعه آکوحق قطع سرویس به صورت موقت یا دائم و
پیگرد قانونی ودریافت خسارت از خریدار را دارد وخریدار موظف به جبران کلیه خسارات
وهزینه وارده بر مجموعه آکومی باشد همچنین هیچ وجهی بابت فسخ سرویس ویا ایام باقیمانده
سرویس یا خسارت وارده به خریدار متخلف، پرداخت نخواهد شد.
 
۱۱.۲  خریداران مسئول عملکرد خود در رابطه با سرویس تهیه شده می باشند همچنین می
بایست به حقوق سایر خریداران مجموعه آکواحترام بگذارند. مجموعه آکوحق تعلیق یا قطع دائم سرویس
خریداران که به صورت خواسته یا ناخواسته موجب اختلال در سرویس سایر خریداران می
گردد را برای خود محفوظ می دارد. ضمنا خریدار حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت
 
۱۱.۳  به غیر از آن دسته از قوانین که مستقیما به نحوه استفاده از سرویس برمی گردد
که با پایان سرویس به پایان می رسد. بندهای دیگر قوانین پابرجا بوده وخریدار همواره
موظف به رعایت قوانین عمومی وحقوقی مجموعه آکو خواهد بود.
 
۱۱.۴ کلیه مسئولیتهای عدم استفاده صحیح از سرویس خریداری شده با خریدار می باشد و
مجموعه آکو تنها مسئول ارائه سرویس استاندارد و بر اساس تعهدات فنی اعلام شده در بسته های
میزبانی خود می باشد.
 

فصل دوازدهم : گارانتی و پشتیبانی

 
۱۲.۲ مجموعه آکوتنها مسئولیت سرویس دهی در حوزه خرید را دارد. در خصوص اختلالات و موارد
دیگر مانند ارتباط اینترنت خریدار و برنامه نویسی وب و نرم افزارها و مشکل دامنه ای که
نزد دیگران ثبت شده است مسئولیتی متوجه مجموعه آکو نمی باشد.
 
۱۲.۳ ملاک وجود اختلال در سرویس، گزارش واحد فنی ویک سایت Tracer معتبر که باید
توسط مجموعه آکو تائید شده باشد، است.
 
۱۲.۴ زمان اختلال در سرویس خریدار در صورت درخواست کتبی وی با اعلام مدت اختلال
وتائید واحد فنی در صورتی که میزان تجمعی آن از ابتدای دوره از ۰.۲% کل دوره بیشتر
باشد به مدت سرویس افزوده می گردد .
 
۱۲.۵ ارائه خدمات پشتیبانی در مجموعه آکوبر مبنای پرتال پشتیبانی وبه صورت ۲۴ ساعته وهفت
روز هفته می باشد. ضمنا به درخواستهایی که از طریق ایمیل، ویا تلفن اعلام گردد نیز
رسیدگی می شود.
 
خدمات پشتیبانی از طریق تلفن در ساعات وروزهای کاری ۹ الی۲۱ شنبه تا چهارشنبه و ۹
الی ۱۴ در روزهای پنج شنبه انجام می گردد.
 
۱۲.۶ نحوه ارتباط مستند خریدار برای درخواستهای گارانتی و پشتیبانی باید از طریق
پرتال پشتیبانی باشدکه زمان دقیق ارسال درخواست، زمان دقیق رسیدگی وهویت خرید مشخص
باشد.
 
۱۲.۷ عدم رضایت از خدمات بخش پشتیبانی و فنی می بایست به سرعت (ظرف ۲۴ ساعت) از
زمان وقوع به واحد شکایات و یا دفتر مدیریت از طریق پرتال پشتیبانی اعلام گردد.
 
۱۲.۸ سرویس ها و رویه عمومی مجموعه آکوبر اساس استاندارد فنی بین المللی و مصالح شرکت
تعریف شده و برای خریدار خاص غیر قابل تفکیک و تغییر است وخریدار موظف است بررسی
لازم خود را قبل از خرید سرویس بعمل آورده باشد.
 
۱۲.۹   مجموعه آکومسئولیتی در قبال عدم تطابق  سرویس خریداری شده با نیاز مشتری ندارد.
 
۱۲.۱۰   مجموعه آکونسبت به نصب و عملیاتی شدن نرم افزارهائی را که مورد تائید بخش فنی نمی
باشد مسوولیتی ندارد.
 
۱۲.۱۱  میزان مسئولیت مجموعه آکودر مقابل حوادث ناخواسته و خسارات غیر مستقیم وارد بر
خریدار در استفاده از سرویس  و یا اطلاعات خریدار محدود به بند خسارات این قانون
خواهد بود.
 

فصل سیزدهم : ضوابط خاص دامنه

 
۱۳.۱  تمدید یك دامنه تاریخ گذشته در صورت امکان تمدید ، ممکن است دارای جریمه
تاخیر نسبت به تعرفه عادی باشد که این جریمه مطابق با قوانین ICANN و ثبت کننده
اصلی وضوابط مجموعه آکواخذ می گردد.
 
۱۳.۲ تاریخ مستند برای مدت ثبت دامنه،whois  های بین المللی می باشد.( در خصوص
دامنه های ir. استعلام از ثبت کننده مستند خواهد بود.)
 
۱۳.۳ اگر در سفارش خریدار، دامنه ای باشد که ثبت کننده مرجع آن را ثبت ننماید و یا
در حین تکمیل مراحل ثبت، آن دامنه  توسط شخص دیگری ثبت گردد و یا انتقال دامنه ای
به مجموعه آکوباشد که به هر دلیل انجام نگردد، مجموعه آکوتنها موظف به  بازگرداندن هزینه ثبت
و یا انتقال  آن دامنه به حساب خریدار در پرتال کاربران می باشد.
 
۱۳.۴ در صورت درخواست انتقال یک دامنه به پنلی خارج از مجموعه آکواز طریق پرتال کاربران
مجموعه آکوحق ممانعت از تکمیل مراحل انتقال را ندارد
 
۱۳.۵  از آنجا که مجموعه آکوثبت وتمدید دامنه وانتقال برای خریدار را به صورت واسط انجام
می دهد عدم پذیرش توسط ثبت کنندگان بین المللی ویا ثبت کننده .Ir نسبت به ثبت ویا
تمدید دامنه به هر دلیل مسئولیتی را متوجه مجموعه آکونخواهد کرد.
 
۱۳.۶ خریدار موظف است قبل از ثبت دامنه نسبت به حقوق مالکیتی دامنه برای خود تحقیق
لازم را به عمل آورده و مجموعه آکودر صورت ادعای شخص ثالث صاحب حق مورد تائید مجموعه آکوو
مراجع ذیصلاح ایرانی وبین المللی آن دامنه را مسدود نموده و به رای مراجع ویا
قوانین بین المللی عمل می نماید.
 

فصل چهاردهم : ضوابط خاص میزبانی

 
۱۴.۱ مجموعه آکو مسئولیتی در قبال تحویل داده های موجود در فضای میزبانی وب به خریدار
نداشته و خریدار موظف  به استفاده از  FTPخواهد بود.
 
۱۴.۲ مجموعه آکو مسئولیتی نسبت به بارگذاری اطلاعات (Upload) در فضای میزبانی خریدار ویا
download اطلاعات وی به صورت رایگان ندارد.
 
۱۴.۳ مجموعه آکومسئولیتی نسبت به نصب نرم افزار برای خریدار به صورت رایگان ندارد.
 
۱۴.۴ مجموعه آکو تلاش خود را جهت راهنمایی خریدار در مسائل فنی می کند ولی خریدار خود
مسئول است با اطلاعات فنی سرویس میزبانی وب آشنائی داشته و مجموعه آکومسئولیتی نسبت به
آموزش نحوه بهره برداری صحیح از سرویس ندارد.
 

فصل پانزدهم : ضوابط خاص اجاره سرور اختصاصی

 
۱۵.۱ مجموعه آکو مسئولیتی در قبال پشتیبانی فنی سرور اختصاصی به خریدار نداشته و خریدار
موظف به استفاده از  ارتباط ریموت خواهد بود مگر آنکه خلاف آن در تعرفه اعلام شده
باشد
 
۱۵.۲ مجموعه آکو تنها در صورت بروز مشکلاتی که موجب عدم دسترسی به سرور از راه دور می
گردد مسئول پشتیبانی فنی سرور بوده و البته در صورتی که بروز مشکل به خاطر سو
عملکرد خریدار باشد هزینه پشتیبانی طبق فاکتورهای IDC از خریدار اخذ خواهد شد
 
۱۵.۳ مالک تجهیزات و سخت افزار سرور اختصاصی، مجموعه آکومی باشد و پرداخت هزینه اجاره
سرور موجب بروز حقی برای خریدار نمی گردد
 
۱۵.۴ در صورت بروز مشکل سخت افزاری که موجب عدم دسترسی به سرور شود خریدار موظف به
اعلام مورد به بخش پشتیبانی مجموعه آکوبوده و مجموعه آکو پس از اطلاع موظف به تعویض سخت افزار
معیوب به صورت رایگان می باشد.
 

فصل شانزدهم :  سایر ضوابط خاص

 
۱۶.۱ خریدار موظف است سرویسهایی که نزد مجموعه آکوتمدید می نماید را از نظر تمدید شدن
کنترل نموده ودر صورت عدم اعمال مراتب تمدید توسط شرکت، حداکثر ۷روزتقویمی پس از
زمان انقضاﺀ مراتب را کتبا به مقام مسئول ویا واحد شکایات ارسال نماید.
 
۱۶.۲ توافقات خاص تنها به صورت کتبی وبا مهرو امضاﺀ مجاز مجموعه آکومعتبر خواهد بود و
توافقات با پرسنل به صورت  کتبی یا شفاهی و یا به هر شکل دیگر از درجه اعتبار ساقط
است .
 
۱۶.۳ خریدار موظف است تحویل ، تطابق واجرای صحیح سرویس خریداری شده را  کنترل
نماید.
 
۱۶.۴ مجموعه آکوهیچ مسئولیتی برای بدست آوردن دامنه از دست رفته و یا اطلاعات حذف شده از
روی سرورهای میزبانی پس از اتمام قرارداد نخواهد داشت .
 
۱۶.۵ مسئولیت اطلاع از زمان انقضا سرویس وکنترل آنها بر عهده خریدار می باشد لیکن
شرکت، انقضاء سرویسهای خریدار را از ۱ ماه قبل از طریق پست الکترونیک به وی یادآوری
می نماید و عدم دسترسی خریدار به پست الکترونیکی خود، مسئولیتی را برای مجموعه آکوایجاد
نخواهد کرد.
 
۱۶.۶  وضعیت اعتبار، فهرست سرویسها و پرداختهای خریدار در حساب کاربری وی در پرتال
کاربران قرار دارد و همواره وی می تواند برای آگاهی از وضعیت عملکرد خود از طریق
شناسه و کلمه عبور خود به آن مراجعه نماید.
 
۱۶.۷  مدت زمان قطع سرویس ناشی از عدم پرداخت مطالبات شرکت، بررسی جرائم واعمال
تشخیص کارشناسی به مدت زمان سرویس دهی افزوده نمی گردد.
 
۱۶.۸ امکان دریافت هرگونه سرویس  هدیه و یا کمک هزینه های  پیش بینی شده در برخی از
سرویسها تنها در هنگام خرید بسته وجود دارد و طی مدت قرارداد امکان رجوع به آن وجود
نداشته و در صورت عدم استفاده هزینه آن به حساب کاربری خریدار واریز نمی شود.
 
 

فصل هفدهم :  نسخه پشتیبان (Backup)

 
۱۷.۱ به طور کلی مسئولیت تهیه نسخه پشتیبان از داده ها و فایلها با خود خریداران
بوده و همه خریداران می بایست پشتیبان کلیه داده های مورد نیاز خود را در جایی غیر
از تجهیزات و سرورهای مجموعه آکو نگهداری نمایند. در صورت بروز هر مشکل و عدم توانایی
بازگرداندن اطلاعات از آرشیو بکاپ هیچگونه اعتراضی مسموع نخواهد بود و مجموعه آکودر این
زمینه هیچگونه مسئولیتی ندارد.
 
۱۷.۲ مسئولیت بکاپ گرفتن در سرویس های سرورهای اختصاصی صرفا به عهده خود خریدار می
باشد و مجموعه آکو در این زمینه هیچگونه مسئولیتی ندارد
 
۱۷.۳   مجموعه آکو جهت امنیت بیشتر، از کلیه از فایلهای خریداران بصورت  هفتگی و
ماهیانه نسخه پشتیبان تهیه می کند. این نسخه پشتیبان حداکثر  تا ۱ ماه در سرویس های
فعال و جاری و تا ۱ ماه پس از منقضی شدن سرویس کاربر نگهداری خواهد شد.
 
۱۷.۴  تمام نسخه های پشتیبان بر روی محلی خارج از دسترسی خریدار نگهداری می شود
 
۱۷.۵   مجموعه آکوتعهدی نسبت به ارائه رایگان داده های  موجود در آرشیوهای خود به خریدار
ندارد.
 
۱۷.۶   مجموعه آکوهیچگونه مسئولیتی در مورد صحت نسخه پشتیبان و بروز بودن آنها را ندارد.
 
 
 

فصل هجدهم :  شرایط و قوانین مالی

 
۱۸.۱  نحوه پرداخت در پرتال کاربران درج شده است. به طور عمومی خریدار موظف است
مدارک پرداخت خود را تا پایان مدت سرویس نگهداری نماید.
 
۱۸.۲ خریدار موظف است پرداخت خود را به طور نقدی ویا در وجه حسابهای اعلام شده در
پرتال کاربران بپردازد .در شرایطی که مجموعه آکو درراستای مساعدت با خریدار اقدام به
پذیرش چک مدت دار در خصوص فاکتور وی  نماید، با عدم وصول وجه چک، خریدار موظف است
در روز سررسید فورا اقدام به واریز وجه به حسابهای اعلام شده نماید و لاشه چک خود
را دریافت نماید در غیر این صورت هزینه تاخیر در وصول اسناد ،پیگیری های حقوقی ،
ایاب و ذهاب و سایر موارد نیز بر عهده خریدار خواهد بود ضمنا در اینگونه موارد شرکت
حق دارد ضمن تعلیق سرویس، فاکتور خریداری که قسمتی از وجه آن در زمان مورد توافق
وصول نشده را باطل نموده وخسارات وارده بر مجموعه آکووهزینه  سرویس را از آن کسر نماید.
 
۱۸.۳  به دلیل محدودیت های نگهداری داده های حسابداری، فیش بانکی و یا حواله ای که
برای افزایش اعتبار و یا پرداخت یک صورت حساب، تنها تا ۶ ماه پس از واریز
قابلیت استفاده را خواهد داشت.
 
۱۸.۴  شرکت، حق تامین و وصول کلیه مطالبات و جرائم ، سود تاخیردر پرداخت و سایر
هزینه های خود  از محل قطع موقت و یا دائم کلیه سرویسها و اعتبارات خریدار نزد خود
را خواهد داشت و در صورتیکه خریدار فورا به اخطار اعلام شده از سوی مجموعه آکوتوجه
ننماید حق هر گونه اعتراض بعدی را از خود سلب می نماید لازم به ذکر است مدت قطعی
سرویس ناشی ازعدم پرداخت مطالبات مجموعه آکوبه مدت سرویس دهی افزوده نخواهد شد و کلیه
مسئولیتهای ناشی از این نوع قطع سرویس برعهده خریدار میباشد.
 
۱۸.۵  در صورتیکه مجموعه آکوتشخیص دهد هر یک از سرویسها و یا کالای خریداری شده یک
خریدار درزمان تحویل، با حجم بیشتر و یا باامکانات بهتر ویا زمان طولانی تر و یا هر
مورد هزینه بر بالاتری  از مشخصات مندرج در فاکتور مورد استفاده وی قرار گرفته و یا
به هر دلیل خریدار به این حجم بیشتر و یا امکانات بهتر و منابع بیشتر ویا زمان
طولانی تر دست پیدا کرده است، حق خواهد داشت مبلغ ما به تفاوت تعرفه ای آنرا از
خریدار دریافت نماید؛ پرداخت این هزینه برای خریدار اجباری می باشد و مجموعه آکوحق
استیفا طلب خود را از نحوه دریافت بدهی های  خریدار خواهد داشت.
 
۱۸.۶ مجموعه آکوبرای گسترش خدمات و افزایش سرویس دهی به خریداران خود در بازه های مختلف
زمانی اقدام به انتشار و توزیع  بنهای خرید می نماید. لازم به ذکر است که مجموعه آکودر
پذیرش و یا عدم پذیرش این بنها دربازه های تخفیف و ایام خاص مختار می باشد.
 
۱۸.۷ برای خرید یک سرویس میزبانی و یا یک بسته نرم افزاری امکان پذیرش بیش از یک بن
وجود ندارد.
 
۱۸.۸ هیچ یک از کمک هزینه ها و خدمات مازاد بسته ها قابل تبدیل به ارزش ریالی و کسر
از فاکتور نمی باشد.
 
 
 
۱۸.۹  بازگشت پول :
 
 
 
این گارانتی صرفا به مشتریانی تعلق خواهد گرفت که مشکل اعلام شده توسط ایشان مربوط
به سرویس دهنده بوده و توسط پشتیبانی قابل حل نباشد تعلق خواهد گرفت .
 
 
 
۱۸.۹.۱  کلیه سرویس های مجموعه آکو به استثنای سرویس های اعلام شده در زیر دارای ضمانت
برگشت وجه از زمان پرداخت می باشند .
 
(محدودیت زمانی گارانتی بازگشت پول وجود نداشته و در طی زمان سرویس دهی موجود و
معتبر است )
 
سرویس هایی که ضمانت برگشت پول ندارند عبارتند از:
 
 • ثبت انواع دامنه
 • سرور مجازی ۱ ماهه
 • سرویس های ماهیانه
 • اس ام اس های ارسال شده
 • لایسنس و نرم افزار های خریداری شده
 • آی پی های اختصاصی
 • گواهی های SSL
 • فاز های انجام شده در طراحی وب سایت یا پروژه های برنامه نویسی
 
 
 
۱۸.۹.۲  برگشت پول با درخواست کتبی مالک تنها از طریق اعلام یک شماره کارت توسط
خریدار و واریز اینترنتی به آن حساب از طریق
 
سیستم اینترنتی انجام خواهد شد .
 
 
 
۱۸.۱۰ بدهی ها :
 
۱۸.۱۰.۱ مجموعه آکوبا اعلام و اخطار قبلی در خصوص تسویه بدهی های معوق حق قطع سرویسی که
خریدار برای آن بدهکار است و یا سایر سرویسها و خریدهای قبلی خریدار را داشته و می
تواند در صورت تمایل با تملک برخی از آنها معادل مبلغ آن در فاکتور فروش (نسبت به
مدت اعتبار آن به کل زمان سرویس) از میزان بدهی (اصل بدهی، جرائم و یا خسارات وارده
بر شرکت) کسر نماید
 
۱۸.۱۰.۲  در صورت عدم پرداخت و یا تاخیر در پرداخت بدهی ها و صورت حساب ها ، شرکت
مجاز به تعلیق و بستن سرویس می باشد .
 
۱۸.۱۱ جرائم :
 
۱۸.۱۱.۱ مجموعه آکوحق دریافت هزینه برای تاخیر مشتری در تمدید به موقع سرویسهای دامنه
میزبانی و امثالهم را خواهد داشت.
 
۱۸.۱۱.۲   مجموعه آکوحق دریافت هزینه فنی جهت رفع مسدودی یک سرویس را خواهد داشت.
 
۱۸.۱۲ مدت زمان اعتبار قیمت ارائه شده فاکتور و صورت حساب ها نیز ۱ ماه از تاریخ
صدور خواهد بود  .
 

فصل نوزدهم : فورس ماژور

 
مجموعه آکو هیچگونه مسئولیتی در برابر عدم انجام تعهدات خود در هنگام موارد فورس ماژور
مانند بلایای طبیعی، جنگ، شورش، آشوب اجتماعی، انفجار، اعتصاب، محدودیتهای دولتی و
تحریم را ندارد. با این حال در صورت بروز چنین مواردی مجموعه آکو تلاش خود را برای کاهش
اثرات این موارد را می نماید. بروز هر یک از موارد فورس ماژور موجب تخطی خریداران
از شرایط خدمات نخواهد شد.
 
تحریم ، عدم امکان تبادل ارز و افزایش هزینه های ارز از موارد فورس ماژور خواهد بود.
 
 

فصل بیستم :  انقضاء و تمدید خدمات

 
تاریخ تمدید یک سرویس منقضی شده، از زمان تاریخ انقضاء قبلی خواهد بود همچنین شرکت
مسئولیتی در قبال نگهداری و ارائه اطلاعات و داده های خریدار پس از تاریخ انقضا
نخواهد داشت.
 
فصل بیست و یکم : پذیرش مواد توافقنامه و ضوابط
 
با پرداخت مبلغ فاکتور و یا عضویت در سایت شرکت، خریدار مواد توافقنامه و ضوابط
مجموعه آکورا پذیرفته و نیازی به اخذ امضاء از خریدار وجود ندارد.
 

فصل بیست و دوم :  رویه حفاظت

 
مجموعه آکو درقبال حفاظت کامل از اطلاعات شخصی خریدار مسئول بوده و حق استفاده وارائه به
اشخاص ثالث ویا استفاده تبلیغاتی را ندارد وتنها در صورت دریافت حکم قضائی اطلاعات
شخص مورد تقاضا را بنا بر ضرورت قانونی در اختیار مقام قضائی قرار خواهد داد.
 
اطلاعات مندرج در Whois دامنه به دلیل قابل رویت بودن برای عموم از این قاعده
مستثنی می باشد.
 

فصل بیست و سوم :   خسارت و رفع مسئولیت

 
۲۳.۱ خدمات مجموعه آکو به همان شکلی که هستند ارائه می شوند و هیچگونه گارانتی صریح و
ضمنی شامل آنها نمی گردد. ضمنا هیچگونه ضمانتی مانند مطابق نیاز خریدار بودن، بی
عیب بودن، عدم قطعی، امنیت و ... ارائه نمی شود. همه ضمانتهای کتبی و شفاهی در مورد
سرویسهای مجموعه آکو که توسط کارکنان یا نمایندگان و یا سایرین ارائه شوند فاقد اعتبار می
باشند. مجموعه آکو هیچگونه خسارتی بابت عملکرد سرویس خود به هر نحو نمی پردازد. مجموعه آکو تحت
هیچ شرایطی مسئول حوادث احتمالی (مانند از دست رفتن داده ها روی سرور) نخواهد بود.
 
۲۳.۲  سقف خسارات اثبات شده توسط مرجع رفع اختلاف به خریدار برای هریک از انواع
سرویسها حداکثر معادل هزینه پرداختی آن سرویس توسط خریدار بوده و مجموعه آکو هیچگونه
مسئولیتی در قبال جبران خساراتی مازاد بر این مبلغ نخواهد داشت
 

فصل بیست و چهارم :   سلب اختیار

 
عدم اجرای بخشی از ضوابط و مواد توافقنامه مجموعه آکو نسبت به خریدار یا دیگران به منزله
سلب حق اجرای مواد توافقنامه از مجموعه آکو نمی باشد.
 

 


طوفان فکری با تیم مشاوران آکو

درخواست مشاوره
مشاوره با آکو