از شورای عالی IT چه می‌خواهیم؟

Images
Images
Images
Images

از شورای عالی IT چه می‌خواهیم؟

  • عمومی
  • 2,552 بازدید

رییس جمهور به پیشنهاد وزیر ارتباطات در حکمی نصرالله جهانگرد را به سمت دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات منصوب کرد. آذرماه سال 90 هم اتفاق مشابهی رخ داد و رئیس جمهور وقت ، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران وقت را به سمت دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات منصوب کرد.

از سال 90 تا کنون هم حتی یک خبر از آنچه در این شورا بعد از انتصاب مذکور رخ داد به بیرون درز نکرد تا همانگونه که مشخص نشد چرا برای این شورای راکد دبیری منصوب شده، مشخص نشود اصلا محل فیزیکی این شورا کجاست.


حالا دوباره چراغ شورای عالی فناوری اطلاعات روشن شده است. اگرچه هنوز هم مشخص نیست این شورا دقیقا در کجا مستقر است و تا کنون چه می‌کرده است.

اگرچه نصراله جهانگرد نام ناشناخته‌ای در حوزه فناوری اطلاعات نیست و بعید به نظر می‌رسد گامی بی‌جهت در برنامه‌ریزی‌های خود بردارد. دبیر جدید این شورا بی‌شک اهداف و برنامه‌هایی دارد که در قالب این شورا امکان تحقق آنها را دارد. بماند که یاران دیروز جهانگرد امروز گویی از پیشرفت امور ناراضی بوده و به تعبیری آهسته از کنار به مقابل او می‌روند.


در واقع با وجود شورای عالی فضای مجازی و چند صد تکه شدن نهادهای سیاستگذار در فضای IT حالا مشخص نیست دقیقا شورای عالی ‌IT قصد دارد پا در کدام قسمت این حوزه بگذارد که صدای دیگران در نیاید. حالا هر گوشه از حوزه فناوری اطلاعات را نهادی در دست گرفته و ساز و برنامه خود را پیش می‌برد.


از این رو بازگشت شورایی که هیچگاه نتوانست روی پای خود بایستد، هم کاری سهل است و هم ممتنع. واقعا مشخص نیست از شورای عالی فناوری اطلاعات چه می‌‌خواهیم. اگرچه در کشور این القاب و نهادها نیستند که کارها را جلو می‌برند بلکه این اشخاص هستند که می‌توانند به یک نهاد نقش و جایگاه بدهند.


از این رو باید منتظر ماند و دید دبیر جدید چه در سر داشته و از این شورا چه می‌خواهد چراکه کمتر کسی است که پاسخ این سوال را بداند.

پست های تصادفی

طوفان فکری با تیم مشاوران آکو

درخواست مشاوره
مشاوره با آکو