همسوئی فناوری اطلاعات و کسب و کار

Images
Images
Images
Images

همسوئی فناوری اطلاعات و کسب و کار

  • مقالات
  • 1,721 بازدید
 


 

در دنیای امروز و محیط اقتصادی پویا و شدیدا رقابتی ، فناوری اطلاعات توانسته است به یکی از بازیگران اصلی و مهم تبدیل گردد و جایگاه خود را تا رسیدن به یک سرمایه استراتژیک ارتقاء دهد. فناوری اطلاعات می تواند یک سازمان را به سمت نوآوری ، افزایش بهره وری و تولید ارزش برای مشتریان هدایت کند و به عنوان یک مزیت رقابتی مطرح گردد . با توجه به اهمیت بی بدیل فناوری اطلاعات ، بدیهی است که  بکارگیری موثر آن مسائل و چالش های متعددی را نیز به دنبال داشته باشد. یکی از مهمترین چالش ها ، میزان و نحوه همسوئی فناوری اطلاعات با کسب و کار است . 

 

جایگاه فناوری اطلاعات

جایگاه و نقش فناوری اطلاعات در سازمان شما کجا است ؟ آیا فناوری اطلاعات توانسته است به سازمان شما کمک کند تا به اهداف کسب و کار خود سریع تر برسد ؟ تا چه میزان فناوری اطلاعات و کسب و کار زبان همدیگر را متوجه می شوند ؟  تا چه میزان فناوری اطلاعات توانسته است خود را در راستای اهداف کسب وکار قرار دهد و با آن  هم راستا و یا همسو باشد ؟ با توجه به ماهیت پویای نیاز های کسب  و کار در یک سازمان زنده ، آیا فناوری اطلاعات می تواند با حضوری فعال و پویا صندلی خود را به درستی در کنار صندلی کسب و کار قرار دهد ؟

جایگاه فناوری اطلاعات در یک سازمان  را می توان در چهار سطح مختلف بررسی کرد .

  • فناوری اطلاعات به عنوان یک عامل هزینه : فناوری اطلاعات صرفا یک ارایه دهنده  کالا ( به عنوان نمونه تجهیزات جانبی ) و یا سرویس های خاصی نظیر سیستم های حسابداری و مالی درون سازمان است .در چنین مواردی فناوری اطلاعات نظیر یک بچه شرور است که هم دوستش داریم ، هم باید باشد ، هم باید تاوان بودن آن را با کمترین هزینه پرداخت کرد و هم مزاحمت های فراوان آن را لاجرم تحمل کرد . در  این سطح ، فناوری اطلاعات هیچگونه تاثیری بر روی کسب و کار ندارد .

  • فناوری اطلاعات به عنوان یک سرمایه : راه حل های فناوری اطلاعات به عنوان بخش لاینفک فرآیندهای اصلی کسب و کار و تحقق مسائل امنیتی و رعایت نیازهای تعریف شده قانونی در نظر گرفته می شوند .  کعبه آمال نهایی فناوری اطلاعات، تعالی عملیات است و در همین راستا بیشترین تاکید را بر روی اثربخشی بیشتر و ارتقاء کیفیت در کسب و کار از طریق بهبود فرآیندهای کسب و کار و تصمیم گیری دارد . فناوری اطلاعات می بایست یک پایگاه عملیاتی مقرون به صرفه را ارایه نماید و بتواند راندمان و بهره وری کسب و کار را بهبود بخشد . در این سطح، فناوری اطلاعات برای ایجاد ارزش برای سازمان مشارکت   می نماید و به نوعی در ارایه پیشنهادات لازم در این خصوص حضور پر رنگ تری دارد.

  • فناوری اطلاعات به عنوان یک شریک کسب و کار : فناوری اطلاعات توسط کسب و کار به عنوان یک شریک با کلاس بالاتر که حرف های بیشتر و مهمتری برای گفتن دارد پذیرفته می شود که می توان سخن آن را در زمان تدوین استراتژی سازمانی نیز شنید و به آن ترتیب اثر داد . (نه صرفا پیشنهاد دهنده ای برای خلق ارزش و بهبود عملیات کسب و کار ) . فناوری اطلاعات با اعتماد به نفسی که پیدا کرده است این امیدواری را دارد که بتواند داده های ارزشمندی را برای اتخاذ تصمیمات مهم و اثربخشی عملیات (به عنوان نمونه استانداردکردن فرآیندهای حمایت از کسب و کار) ارایه نماید . بررسی اثرات ایده ها و میزان وابستگی بین آنها در تعامل بین فناوری اطلاعات و کسب و کار از دیگر وظایف فناوری اطلاعات است .فناوری اطلاعات لازم است در عمل توانمندی خود را نشان دهد و بر اساس ساختارهای انعطاف پذیر به نیازهای کسب و کار به سرعت و مقرون به صرفه پاسخ دهد تا سازمان به استناد آنها بتواند در مسیر صحیح رو به جلو حرکت کند .

  • فناوری اطلاعات به عنوان یک عامل توانمند ساز: با رشدی که فناوری اطلاعات در مراحل قبل داشته است ، اعتقاد مدیران کسب و کار به آن بیشتر شده است و از وی جهت تعریف و شکل دهی مدل های جدید کسب و کار دعوت بعمل می آید . مدیران کسب و کار که دارای قابلیت پیش بینی نیازهای آتی می باشند، ظرفیت فناوری اطلاعات و سایر فناوری ها را از دریچه ای جدید بررسی می کنند و فرصت های کسب و کار جدید را به سرعت شکار می کنند . در ادامه ، ساختارهای فناوری اطلاعات به آنها کمک می کند تا به سرعت خود را با نیازهای جدید تطبیق و متعاقب آن تغییر بدون درنگ داشته باشد . فناوری اطلاعات خودش را به عنوان بخش جدائی ناپذیر از کسب وکار می بیند که می تواند ایده های کسب و کار جدیدی را از طریق قابلیت ها و ظرفیت فناوری های موجود و فناوری های نوآورانه و ابتکاری عملی سازد.

شکل 1 ، جایگاه فناوری اطلاعات و سطوح مختلف آن را نشان می دهد .


شکل 1 : جایگاه فناوری اطلاعات

 

چگونه می توان فناوری اطلاعات را با استراتژی کسب و کار همسو کرد؟

همانگونه که در شکل 2 ، مشاهده می گردد با بکارگیری مفهومی با نام معماری سازمانی می توان بین استراتژی کسب و کار یک سازمان و ظرفیت های فناوری آن یک پل ایجاد کرد .

 


شکل 2 : جایگاه معماری سازمانی

 

با این که ممکن است  تاکنون تعاریف متعددی در رابطه با معماری سازمانی  ارایه شده باشد ، ما آن را به عنوان مجموعه ای از artifact و فرآیند در نظر می گیریم که از آنها به منظور ترجمه استراتژی کسب و کار به نقشه راه فناوری اطلاعات استفاده می گردد.

شکل 3 ، ارتباط بین استراتژی کسب و کار ، استراتژی فناوری اطلاعات و جایگاه معماری سازمانی را نشان می دهد .

 


شکل 3: ارتباط بین استراتژی کسب و کار ، استراتژی فناوری اطلاعات و جایگاه معماری سازمانی

 

اگر با همان تفکراتی که مشکلات را ایجاد کرده ایم به دنبال حل آنها باشیم است به نتیجه نخواهیم رسید . حل مشکلات  در حوزه فناوری اطلاعات و نقش آفزینی آن در یک سازمان به منظور همسوئی با استراتژی کسب و کار، مستلزم  نگاهی نو به فلسفه وجودی فناوری اطلاعات ، جایگاه واقعی آن  و  نحوه بکارگیری موثر آن همسو با اهداف کسب و کار است .  پاسخ به سوالاتی نظیر : الان کجا هستیم ؟ به کجا می خواهیم برویم ؟ چگونه این مسیر را می خواهیم طی کنیم  ؟ می تواند تکلیف فناوری اطلاعات در یک سازمان و انتظاری که از آن در آینده وجود دارد را به خوبی مشخص کند.

پست های تصادفی

گوگل عذرخواهی کرد
گوگل عذرخواهی کرد
گوگل به‌خاطر اشتباه صورت‌ گرفته در گوگل‌مپ در نام‌گذاری میدانی در برلین به نا...

طوفان فکری با تیم مشاوران آکو

درخواست مشاوره
مشاوره با آکو