آشنایی با سرویس های پیام کوتاه ارزش افزوده vas یا شارژ معکوس

Images
Images
Images
Images

آشنایی با سرویس های پیام کوتاه ارزش افزوده vas یا شارژ معکوس

  • مقالات
  • 2,205 بازدید

به صورت کلی سرویس های پیام کوتاه به دو صورت ارائه می گردند :

روش اول (ارسال عادی): در این روش موسسه یا سازمان هزینه پیامک را پرداخت می نماید و به افراد مورد نظر خود که شماره تلفن های همراه آنها را دارد پیامک ارسال می نماید این روش سالیان زیادی است که انجام می شود که پیامک های تبلیغاتی یااطلاع رسانی سازمانها به این صورت می باشد .
از معایت این روش می توان به احتمال عدم رضایت دریافت کننده پیام و هزینه بر بودن این روش برای موسسه یا سازمان نام برد.
روش دوم(شارژ معکوس یا vas): در این روش یک موسسه یا سازمان، خدماتی ارائه می نمایید که دریافت اطلاعات آن برایافراد ارزشمند است لذا هر فردی که به آن اطلاعات نیازمند باشد با ارسال درخواستی به شماره پیامک مورد نظر بنا به شرایط آن، محتوای مورد نیاز خود را دریافت می نماید و هزینه پیامکهای دریافتی از شارژ اعتباری تلفن همراه خود فرد کسر می گردد.
در سرویس شارژ معکوس فرد هر گاه بخواهد می تواند با ارسال کلمه"off"و یا "خاموش" به همان شماره پیامکی که از آن پیامکدریافت می نماید شرایط لغو عضویت را دریافت نماید.
مهمترین مزیت سرویس های پیامکی vas انتخاب دریافت پیامک به اختیار خود فرد می باشد وهمچنین به دلیل عدم نیاز به پرداختهزینه توسط سازمان ارائه کننده خدمات می توان سطح پاسخگویی به مخاطب را بسیار بالا برد.
برای مثال این روش می توان به ارائه خدمان آموزشی پرداخت که مثال رایج آن دریافت پیامکهای با محتوای احکام یا حدیث روز میباشد که مخاطبان به انتخاب خود روزانه یک حکم شرعی یا یک حدیث را دریافت می نمایند
برای مثال شما می توانید با ارسال عدد 111به شماره پیامک 1000040000 روزانه یک پیامک با موضع تربیت فرزند دریافت کنید.

سامانه گستر آکو در ارائه خدمات پیامک در سطح کشور به ارائه هر دو روش می پردازد و به عنوان یکی از شرکت های همکار همراه اول می تواند تمامی سازمانها و شرکت را در ارائه روش های اول و دوم خدمات پیام کوتاه یاری نماید.

  • خبرگزاری ها
  • سایتهای پر مخاطب اینترنتی
  • موسسات فرهنگی
  • صاحبان کتاب
  • هیات مذهبی
  • موسسات آموزشی

از جمله سازمانهایی هستند که می توانند به ارائه سرویس های پیام کوتاه vas بپردازند.

 

اطلاعات بیشتر 

پست های تصادفی

طوفان فکری با تیم مشاوران آکو

درخواست مشاوره
مشاوره با آکو